MF Global phá sản, Phố Wall giảm mạnh

MF Global phá sản, Phố Wall giảm mạnh

Sự sụp đổ của công ty môi giới các hợp đồng tương lai MF Global Holdings đã khiến chứng khoán Mỹ chao đảo và giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10. Tuy nhiên, Phố Wall đã có tháng 10 giao dịch tốt nhất trong 20 năm.

Xem tiếp...


Bản tin Thương Mại 247
Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.

Bản tin Thương Mại 247
Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.


Bản tin Thương Mại 247
Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.

Bản tin Thương Mại 247
Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.