»

Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247

Năm 2010, Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 chính thức hoạt động tại địa chỉ: www.thuongmai247.com với 3 thành phần chính: Sàn Giao dịch TMĐT, Bản tin Thương mại 247 và Danh bạ Doanh nghiệp Thương mại 247.