Phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chưa đại chúng phải đăng ký với Sở KH&ĐT?

Thứ sáu - 01/01/2010 07:41
Hiện nay, theo Luật doanh nghiệp 2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ có thẩm quyền liên quan đến quản lý đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp. Nhưng theo chỉ thị của Bộ tài chính thì Sở này còn kiêm thêm chức năng "Nhận đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ" của Công ty Cổ phần chưa đại chúng. Thực tế này đã tạo ra nhiều tranh cãi trong giới luật sư.
 Vào ngày 26 tháng 11 năm 2008, Bộ Tài Chính đã ban bàn Chỉ thị số 14285 /BTC-UBCK. Theo đó, tại điểm 5, mục II quy định “Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của các công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được thực hiện sau khi đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp đăng ký kinh doanh”. Với quy định này, chúng ta không biết phải hiểu và thực thi thế nào về nội dung “Đăng ký”.

Nếu hiểu nghĩa “Đăng ký” là (i) đăng ký trước khi phát hành để bắt đầu tiến hành bán cho nhà đầu tư để họ thành Cổ đông thì hiện nay chưa có văn bản nào quy định cách thức, thẩm quyền và trình tự đăng ký thế nào? Nếu đăng ký mà không được tiếp nhận thì Công ty có được tăng vốn không? (ii) Còn nếu hiểu theo nghĩa đăng ký là đăng ký tăng vốn xong – GCN ĐKKD đã ghi nhận cập nhật mức vốn điều lệ mới – sau đó mới bán thì không tuân thủ được về mặt hồ sơ khi đăng ký tăng vốn (Giấy tờ xác nhận việc góp vốn).

Theo quy định hiện nay, Công ty cổ phần chưa là Công ty Đại chúng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Chứng khoán 2006 (Trừ Công ty Cổ phần Chứng khoán hay các Tổ chức tín dụng cổ phần theo Luật các tổ chức tín dụng). Do vậy, việc tăng vốn chỉ thuần nhất chịu sự điều chỉnh về thủ tục của Luật Doanh nghiệp 2005 và về tài chính theo quy định của Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003.

Về thủ tục, việc tăng vốn được tiến hành như sau:

    * Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh;
    * Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
    * Hồ sơ gồm:

    1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
    2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;
    3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của của Đại hội đồng cổ đông;
    4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mới);
    5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty.

Như vậy, tiếp theo sau quy định về Điều lệ mẫu (Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007) đã tạo ra rất nhiều tranh luận trong giới Luật sư, thêm một lần nữa, những người làm nghề trông chờ vào lời giải thích của Bộ Tài chính.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Tác giả bài viết: Văn Nam

Nguồn tin: saga.vn

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ