Tin vắn chứng khoán ngày 19/10

Thứ tư - 19/10/2011 11:13
Những thông tin đáng chú ý ngày 19/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 19/10/2011, 29.872.449 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 0179/NQ-ĐHĐCĐ-10 ngày 24/4/2010.

* Từ ngày 25/10/2011 - 25/1/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu lên 1.000.156 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

* Từ ngày 26/9/2011 - 21/10/2011, ông Trần Kim Minh  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (mã NTB-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 74.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8.269.610 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 4/11/2011, ông Trần Kim Minh  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (mã NTB-HSX) đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 7.969.610 cổ phiếu, chiếm 22,13% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 21/12/2011, ông Trần Văn Ánh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) đăng ký bán 31.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 19.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/12/2011, ông Quách Thành Đông  - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 158.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 30/12/2011, ông Huỳnh Văn Thiện, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 899.790 cổ phiếu.

* Từ ngày 21/10/2011 - 21/12/2011, ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HSX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, đăng ký bán 55.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,1% vốn điều lệ, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HSX) thông bán miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa tại Long An đối với bà Hùynh Thu Hà, từ ngày 18/10; bổ hiệm ông Nguyễn Huy Phơng - Giám đốc giữ chức vụ người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa tại Long An; miễn nhiệm vị trí người công bố thông tin của công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, từ ngày 25/10, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ người công bố thông tin của công ty.

* Từ ngày 4/11/2011 - 17/11/2011, Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

* Ngày 31/10/2011, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 tại Hội trường tỉnh ủy Vĩnh Long - số 166/3B đường Phạm Hùng, phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Công ty Cổ phần VINPEARL (mã VPL-HSX) công bố miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trân, kể từ ngày 18/10/2011.

* Từ ngày 15/8/2011 - 14/10/2011, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do tình hình thị trường biến động không phù hợp với kế hoạch nhà đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 649.470 cổ phiếu, chiếm 6,55% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) công bố thông tin về việc thay đổi văn phòng đại diện về địa chỉ mới 26 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: 08.393 05704; Fax: 08.393 05903.

* Ngày 18/10/2011, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) đã bán hết 2.171.550 cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

* Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long (mã CCL-HSX) công bố bổ nhiệm ông Dương Thế Nghiêm giữ chức vu Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 10/10.

* Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) thông báo ông Phan Ngọc Hùng - thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm, kể từ ngày 18/10. Vị trí này sẽ được công ty bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

* Ngày 3/10/2011, ông Nguyễn Xuân Trầm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đã bán 13.870 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 15/9/2011 - 15/10/2011, bà Phạm Thị Ngọc Sinh, mẹ ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đã bán hết 390.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/9/2011 - 15/10/2011, bà Lê Thị Bích Vân, chị ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đăng ký bán 110.000 cổ phiếu, đã bán 20.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 90.000 cổ phiếu, chiếm 1,125% vốn điều lệ.

* Ngày 11/10/2011, Công ty Cổ phần  Hàng tiêu dùng Masan, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HSX) đã mua 13.320.000 cổ phiếu, chiếm 50,11% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 13/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam-VF1 (mã VFMVF1-HSX) là 15.493 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 13/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) là 8.363 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 13/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) là 7.613 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 13/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) là 6.579 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 13/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) là 6.239 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC-HSX) thông báo bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nhã Phương - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển giữ chức vụ Phó tổng giám đốc DMC phụ trách khối Công nghiệp; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hóa - Giám đốc Bộ phận Tài chính giữ chức vụ Phó tổng giám đốc DMC phụ trách khối tài chính Kế toán.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần  Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) được niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 số 39/NQ/ĐHĐCĐ-2010 ngày 26/8/2010 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 70 tỷ đồng.

* Ngày 19/10/2011, 1.039.995 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 10.399.950.000 đồng.

* Từ ngày  20/10/2011 - 19/12/2011, ông  Nguyễn Văn Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) đăng ký mua 420.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.
 
* Từ ngày 20/10/2011 - 19/12/2011, bà  Phạm Thị Hương Duyên - Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần  Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 20/10/2011 - 19/12/2011, Công ty Cổ phần  Đầu tư Hữu Liên, tổ chức có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 20/12/2011, ông Hứa Ngọc Chính - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/8/2011 - 30/8/2011, Công ty Cổ phần  Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) đã giao dịch 8.000 cổ phiếu, nhằm thưởng thành tích cho 2 cán bộ gồm: ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch II, Công ty Cổ phần  Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 5.000 cổ phiếu và ông Đặng Văn Học – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch I, Công ty Cổ phần  Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 3.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ còn 68.000 cổ phiếu.
Tags 1226 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ