»

Bản tin Thương Mại 247

Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.

Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247

Năm 2010, Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 chính thức hoạt động tại địa chỉ: www.thuongmai247.com với 3 thành phần chính: Sàn Giao dịch TMĐT, Bản tin Thương mại 247 và Danh bạ Doanh nghiệp Thương mại 247.

Ngân hàng Quân đội (MB) đã sẵn sàng cho việc lưu ký tập trung nhưng vẫn chưa tham gia sàn UpCom - Ảnh: Lê Toàn.

Sàn UpCom: Gần và xa

Ngày khai trương sàn giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (UpCom) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) trù liệu vào cuối tháng 6/2009.

Công ty Chứng khoán châu Á được phép thành lập

Ngày 8/4/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á (ASC).

Dự kiến công ty chứng khoán bị sáp nhập sẽ có 90 ngày để hoàn tất thủ tục rút phép. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáp nhập công ty chứng khoán chỉ mất 3 tháng

Kể từ khi được chấp thuận, công ty chứng khoán bị sáp nhập sẽ có 90 ngày để hoàn tất các thủ tục rút phép và sáp nhập với doanh nghiệp khác, theo dự thảo thông tư về việc hợp nhất, sáp nhập các tổ chức kinh doanh chứng khoán.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Trang sau