Lũy kế 3 quý, ngân hàng mẹ STB lãi gần 1.600 tỷ đồng

Thứ tư - 26/10/2011 16:06
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng của ngân hàng mẹ.
Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 3 đạt 1.500 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 3.964 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 3 đạt 178 tỷ đồng, lũy kế đạt 667,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý 3 đạt 13,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 -29,4 tỷ đồng.

Lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán trong quý 3 đạt 7,2 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng năm 2011 lại lỗ 60,5 tỷ đồng. Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -1,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng -2,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 đạt 805,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 2.531 tỷ đồng.

Đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của STB trong quý 3 là 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2010 là 43,6 tỷ đồng. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng năm 2011 là 383,6 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2010 (153,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 456,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 1.593,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank đạt 150.046 tỷ đồng, các khoản cho vay khách hàng đạt 79.277 tỷ đồng, dự phòng rủi ro là 871,5 tỷ đồng); góp vốn đầu tư dài hạn là 2.211 tỷ đồng, dự phòng là 81,2 tỷ đồng.

Năm 2011, STB đạt mục tiêu với tổng tài sản đạt khoảng gần 160.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 15.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ đạt 10.740 tỷ đồng; Tổng huy động từ khách hàng đạt gần 120.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 90.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ đồng; Dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 14% –  20% vốn cổ phần; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; Kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2,5%.
Tags 1755 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ