TS4, GIL, MDG, SVC, DCT và ELC báo lãi

Thứ ba - 01/11/2011 11:17
Sáu doanh nghiệp trên HSX là TS4, GIL, MDG, SVC, DCT và ELC báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.
* Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 203,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 457,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 15,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 1.371 đồng, EPS quý 3 đạt 732 đồng.

TS4 cho biết lợi nhuận quý 3/2011 tăng 12,35% so với cùng kỳ năm trước (6,7 tỷ đồng) là do chi nhánh Đồng Tâm của TS4 đã có lợi nhuận đáng kể và tình hình bán căn hộ của công ty cũng tốt hơn các quý trước.

Năm 2011, TS4 dự kiến tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng năm 2011 đạt 292,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 2.692 đồng.

GIL cho biết, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ (16,7 tỷ đồng) là do cao ốc khai hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy 100%; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng.

Năm 2011, GIL dự kiến tổng doanh thu đạt 456 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24-40%.

* Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 32 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 99,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 147,5 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 5,6 tỷ đồng.

Theo MDG, lợi nhuận quý 3 năm nay giảm tới 99% so với cùng kỳ (10,7 tỷ đồng) là do các công trình của công ty chủ yếu thủy điện (về cơ bản đã hoàn thành); các công trình mới mà công ty trúng thầu thì triển khai chậm hoặc chưa triển khai do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Hơn nữa, thị trường bất động sản đóng băng, do vậy chi phí của công ty vẫn tăng do tình hình lãi suất thị trường vẫn ở mức cao.

MDG dự kiến tổng giám trị sản xuất kinh doanh năm 2011 đạt 340,4 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt hơn 315 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 26,8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 với doanh thu đạt 1.841,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 4.304 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 35,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 53,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 1.083 đồng, EPS quý 3 đạt 920 đồng.

SVC cho biết, doanh thu quý 3 này tăng 73,33% so với cùng kỳ năm trước (1.044,1 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế tăng 126,84% so với cùng kỳ (15,5 tỷ đồng); thu nhập sau thuế thuộc công ty mẹ tăng 53,23% so với cùng kỳ (14,7 tỷ đồng) là do tình hình kinh doanh xe ôtô Hyudai gặp thuận lợi trong quý 3 của Công ty Cổ phần Ô tô Thành Phố và Công ty Cổ phần Ôtô Sông Hà làm doanh thu quý 3 ngày tăng 151 tỷ đồng; doanh thu bán xe ôtô Ford tăng nói chung và Công ty TNHH Bến Thành Ôtô bắt đầu có doanh thu ổn định từ quý 4/2010 nói riêng đã làm cho doanh thu quý 3 này tăng 167 tỷ đồng.

Doanh thu bán xe Toyota trong quý 3 tăng 409 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó Công ty Toyota Long Biên chính thức hoạt động đầu năm 2011 và có doanh thu tăng cao trong quý 3/2011 và góp phần làm doanh thu quý 3/2011 tăng 252 tỷ đồng; Doanh thu bán xe gắn máy tăng bên cạnh việc thành lập một đông vị kinh doanh xe gắn máy Yamaha và ôtô từ quý 4/2010 làm doanh thu hợp nhất tăng thêm 69 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 126,84 so với cùng kỳ và thu nhập cổ đông công ty mẹ tăng 56,23 so với cùng kỳ.

Năm 2011, SVC thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 100 tỷ đồng và 80 tỷ đồng; thu nhập cổ đông công ty mẹ đạt 65 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (mã DCT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 69,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 203,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 7,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 26,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 988 đồng, EPS đạt 282 đồng.

DCT cho biết doanh thu quý 3 đạt 69,5 giảm 11,58% so với cùng kỳ (78,6 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ (6,6 tỷ đồng) là do trongquý 3 năm 2011 sản lượng tiêu thụ tấm lợi và xi măng tăng nên lợi nhuận công tỷ tăng 54,4% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2011, công ty đã thực hiện được 36,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt 66% so với cùng kỳ.

Năm 2011, DCT dự kiến doanh thu đạt 420 tỷ đồng; lợi nhuận 55 tỷ đồng;

* Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã ELC) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 133,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 286,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 24,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 32,2 tỷ đồng.

ELC cho biết, lợi nhuận quý 3/2011 của công ty mẹ đạt 24,2 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ (67,4 tỷ đồng) là do doanh thu giảm do nhiều dự án, hợp đồng vẫn đang trong quá trình triển khai, bàn giao, chưa quyết toán nghiệm thu;

Trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3 này tăng so với quý 3/2010 tăng, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế khó khăn, chính phủ vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lạm phát thị trường, giá cả tăng dẫn đến các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Năm 2011, ELC dự kiến tổng doanh thu thuần đạt 945 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 194,5 tỷ đồng; cổ tức 30% bằng tiền.
Tags 2671 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ