Tin vắn chứng khoán ngày 11/10

Thứ ba - 11/10/2011 09:56
Những thông tin đáng chú ý ngày 11/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco), tổ chức liên quan đến bà Tăng Thị Thu Lý - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HSX) đăng ký bán hết 1.677.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, ông Trần Nguyên Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 25.002 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 14/10/2011 - 14/12/2011, ông Lê Văn Tình, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HSX) đăng ký bán 2.849.600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.100 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2011 - 6/10/2011, ông Thái Đức Ngoạn, cháu bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán hết 4.021 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, ông Thái Đức Ngoạn, cháu bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán 4.021 cổ phiếu, nhưng không bán do thông báo giao dịch lại bổ sung thêm cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.021 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2011 - 6/10/2011, bà Nguyễn Thị Đậm, chị bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 800 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do thông báo giao dịch lại bổ sung thêm cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 9.200 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, bà Nguyễn Thị Đậm, chị bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán hết 10.700 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2011 - 6/10/2011, bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán 14.926 cổ phiếu, nhưng không bán do thông báo giao dịch lại bổ sung thêm cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.926 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

*  Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, bà Nguyễn Thị Đà - Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán hết 17.164 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, ông Nguyễn Anh Ninh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.555.061 cổ phiếu, chiếm 19,33% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 30/9/2011 - 5/10/2011, ông Hồ Hùng Anh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) đã bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 19.768.269 cổ phiếu, nhằm thu xếp tài chính cá nhân.

* Ngày 6/10/2011, ông Nguyễn Việt Anh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) đã bán hết 2.251.125 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/6/2011 - 30/8/2011, ông Lê Thành Trung  - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mã CMT-HSX) đăng ký bán 798.330 cổ phiếu, đã bán 304.900 cổ phiếu, đăng ký mua 1.567.670 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do không thu xếp được kịp nguồn vốn tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 432.710 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HSX) thông qua việc tăng tỷ lệ vốngóp của GIL vào Công ty Gilimex - PPJ từ 40 lên 53%; tăng vốn điều lệ của Gilimex - PPJ từ 30 tỷ lên 130 đến 135 tỷ đồng; bổ nhiệm ông Ngỗ Xuân Minh giữ chức vụ Trưởng phòng hành chính nhân xự Công ty Gilimex; ông Trần Nguyễn Hàn Giang - giữ chức vụ Giám đốc chất lượng và Hệ thống quản lý Công ty Gilimex; chấp thuận ông Dương Minh Nhật từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty, bổ sung ông Nguyễn Đình Quang Minh giữ nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Gilimex, kể từ ngày 6/10.

* Ngày 7/11/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HSX) tar cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 12% ( 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Tháng 11/2011, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/11/2011, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua chủ trương tìm địa điểm mới dể chuyển nhà máy tại Hà Nội; thông qua chủ trương chuyển đổi mục đichs sử dụng đất đốiu với các diện tích nhà máy tại Hà Nội định chuyển đi; điều chỉnh việc sử dụng vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch năm 2011; thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát thêm trả cổ tức đợt 2/2010 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Ngày 7/11/2011, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu(1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HSX) công bố thành lập Chi nhánh Mỹ Đình do bà Trương Phan Bình Minh là người đứng đầu chi nhánh.

* Từ ngày 30/8/2011 - 30/9/2011, VI (Vietnam Investments) Fund I,L.P, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) đã bán 215.330 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.880.986 cổ phiếu, chiếm 9,42% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/10/2011 - 30/12/2011,  Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục (mã EFI-HNX) đăng ký mua 1.562.540 cổ phiếu, làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần; Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường nhưng không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

* Từ ngày 17/10/2011 - 16/1/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX)  đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn, Qũy Đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nguyên tắc xác định giá không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

* Từ ngày 12/10/2011 - 10/11/2011, ông Nguyễn Hồng Châu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) đăng ký bán 2.800 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 10/10/2011 - 7/12/2011, ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 2/8/2011 - 30/9/2011, ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do lượng cổ phiếu bán ra thấp, giá không được như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 17.200 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/10/2011 - 9/12/2011, ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 11/10/2011 - 30/11/2011, ông Nguyễn Hồng Điệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (mã VNF-HNX) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 30/9/2011 - 3/10/2011, ông Ngô Xuân Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đã bán hết 20.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (mã VAT-HNX) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 sang ngày 7/10 thay vì ngày 30/9 do việc chuyển tiền bị chậm nên Công ty không thể thanh toán cổ tức cho các cổ đông vào ngày 30/9/2011.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HNX) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền sang ngày 28/11 thay vì ngày 10/10 do công tác giải ngân thanh toán tiền của chủ đầu tư (EVN) chậm, đơn vị chưa cân đối đủ nguồn tiền để trả cổ tức năm 2010 vào ngày 10/10/2011.

* Từ ngày 26/8/2011 - 7/10/201, ông Trần Nguyên Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HSX) đã mua 2.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.002 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 10/8/2011 - 4/10/2011, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) đăng ký bán 3.457.000 cổ phiếu, đã bán 40.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do điều kiện thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.417.000 cổ phiếu, chiếm 6,83% vốn điều lệ.

* Ngày 1/9/2011, ông Trần Văn Thư, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HSX) đã mua 80.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 446.850 cổ phiếu, chiếm 5,54% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 7/9/2011, ông Trần Văn Thư, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HSX) đã mua 132.250 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 579.100 cổ phiếu, chiếm 7,18% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Dự kiến ngày 31/10/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

* Ngày 21/11/2011, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền  đợt 1/2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

* Từ ngày  8/8/2011 - 5/10/2011, ông Lê Tất Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 21.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do chưa đạt được giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 110.000 cổ phiếu, chiếm 1,83% vốn điều lệ.
Tags 1948 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ