Tin vắn chứng khoán ngày 17/10

Thứ hai - 17/10/2011 11:29
Những thông tin đáng chú ý ngày 17/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 17/10/2011, 31.155 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 241/2011/TB-SGDHCM ngày 8/3/2011.

* Ngày 17/10/2011, 2.924.309 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã VFG-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 563/2011/TB-SGDHCM ngày 1/6/2011.

* Ngày 17/10/2011, 2.771.610 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2010.

* Từ ngày 12/8/2011 - 12/10/2011, Asiavantage Global Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu,đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá thị trường của cổ phiếu NTL không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.927.400 cổ phiếu, chiếm 9,62% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

*  Từ ngày 18/10/2011 - 18/12/2011, Asiavantage Global Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu,đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu,  số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.927.400 cổ phiếu, chiếm 9,62% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục phù hợp với tình hình thị trường.

* Ngày 23/6/2011, bà Phạm Thị Thu Hiền, em bà Phạm Thị Hồng Điệp - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã bán 4.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu chưa có tính thanh khoản nên chỉ vốn số lượng ít và không mua thêm cổ phiếu nhằm thu hồi vốn đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 55.260 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/12/2011, bà Phạm Thị Thu Hiền, em bà Phạm Thị Hồng Điệp - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 15.260 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn đầu tư.

* Từ ngày 15/8/2011 - 15/10/2011, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã RAL-HSX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 9.790 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu chưa phù hợp với kế hoạch đầu tư cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 110.239 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 18/10/2011 - 18/12/2011, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã RAL-HSX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 140.239 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/11/2011, BI Private Equity New Markets II/KS, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 49.511.218 cổ phiếu, nhằm thay đổi danh mục đầu tư.

* Từ ngày 24/10/2011 - 24/1/2012, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HSX) đăng ký mua lại 30.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt theo kết quả hoạt động năm 2010 và chương trình cổ phiếu nhân viên năm 2011 do nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Nguyên tắc xác định giá là 10.000 đồng. Nguồn vốn mua lại lấy từ thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối.

* Từ ngày 21/9/2011 - 27/9/2011, bà Dương Thị Liên Hương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HSX) đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, đã bán 700.000 cổ phiếu, đã mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 100.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do biến động thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 500.000 cổ phiếu, chiếm 2,98% vốn điều lệ, nhằm mua, bán cổ phiếu.

* Từ ngày 17/10/2011 - 17/12/2011, bà Dương Thị Liên Hương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lạo danh mục đầu tư và tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 14/10/2011 - 14/12/2011, ông Nguyễn Đắc Hương, con ông Nguyễn Hữu Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HSX) đăng ký mua 8.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 24.500 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 12/8/2011 - 12/10/2011, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, nhưng không mua bsn được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.982.820 cổ phiếu, chiếm 7,95% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/10/2011 - 18/12/2011, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.982.820 cổ phiếu, chiếm 7,95% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/10/2011 - 9/12/2011, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) đăng ký bán 3.417.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.

* Từ ngày 24/6/2011 - 24/8/2011, bà Lại Thị Hoàng Yến, con ông Lại Thế Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) đăng ký bán 120.800 cổ phiếu, đã bán 21.940 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 98.860 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Kể từ ngày 12/10/2011, Pure Heart Value Investment Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) đang nắm giữ 442.500 cổ phiếu, chiếm 5,4% giảm xuống còn 3,6% do OPC niêm yết và giao dịch bổ sung 4.094.860 cổ phiếu, làm tăng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Pure Heart Value Investment Fund giảm xuống và không còn là cổ đông lớn của OPC nữa.

* Từ ngày 7/10/2011 - 11/10/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HSX) đã bán hết 2.295.073 cổ phiếu.

* Ngày 17/11/2011 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phiếu Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH41029-HSX) với tỷ lệ 7%/ cổ phiếu (1 trái phiếu được nhận 7.000 đồng).

* Ngày 17/11/2011, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 15% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Từ ngày 4/7/2011 - 4/10/2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký mua 445.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá thị trường tại thời điểm đăng ký giao dịch không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 23/9/2011 - 5/10/2011, ông Trần Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 100.000 cổ phiếu, chiếm 2,86% vốn điều lệ.

* Từ ngày 31/8/2011 - 10/10/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đã mua 110.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 110.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã PVC-HNX) thông báo bà Đinh Thị Thủy thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách Tổng công ty DMC; ông Đỗ Xuân Vịnh thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát; bầu ông Đỗ Xuân Vịnh giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách Tổng công ty DMC và ông Phạm Minh Đức - nguyên Kế toán trưởng làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty DMC, kể từ ngày 1/10/2011.

* Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HSX) bổ nhiệm ông Hoàng Đại Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của VSP từ ngày 10/10.

* Từ ngày 19/10/2011 - 16/12/2011, ông  Đoàn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) đăng ký bán hết 21.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 18/10/2011 - 13/12/2011, ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 15/8/2011 - 10/10/2011, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2 - thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, đã mua 2.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 601.900 cổ phiếu, chiếm 6,69% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/10/2011 - 9/12/2011, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2 - thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu; đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/10/2011 - 11/10/2011, ông Vũ Văn Bẩy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đã bán 1.086.100 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.057.988 cổ phiếu, chiếm 5,05% vốn điều lệ.

* Từ ngày 25/8/2011 - 11/10/2011, bà Phạm Nguyệt Minh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) đã mua 163.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 518.200 cổ phiếu, chiếm 17,27% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/9/2011 - 7/10/2011, ông  Nguyễn Thanh Hoàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) đăng ký bán 48.200 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 98.527 cổ phiếu, chiếm 1,07% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/8/2011 - 11/10/2011, ông Trần Trọng Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) đăng ký bán 10.800 cổ phiếu, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.800 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) thông báo ngày 2/11/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 5 (100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới) và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2010 với tỷ lệ 100: 5 (100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

* Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) bổ nhiệm ông Hoàng Đại Hiệp giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh của công ty, kể từ ngày 10/10; bổ nhiệm ông Bùi Văn Viện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tài chính công ty, kể từ ngày 11/10; bổ nhiệm bà Vương Thị Kim Thanh - Thư ký Tổng giám đốc, Phó phòng Tổ chức hành chính thực hiện công viên liên quan đến công bố thông tin của công ty; đằn tải công bố thông tin lên Website của công ty.

* Từ ngày 29/9/2011 - 4/10/2011, ông Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (mã PGT-HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.625 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/8/2011 - 3/10/2011, Công ty Cổ phần PVI (PVI), tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX) đăng ký mua 2.125.600 cổ phiếu, đã mua 1.822.600 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do chưa tìm được mức giá giao dịch phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 16.607.400 cổ phiếu, chiếm 44,46% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào cuối năm 2011 (khoảng 22/12/2011).

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011. Thời gian thực hiện dự kiến tháng 11/2011 và trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2010 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 15/12/2011.

* Ngày 10/11/2011, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin thay đổi đơn giá tiền lương năm 2011.
Tags 1330 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ