Tin vắn chứng khoán ngày 27/10

Thứ năm - 27/10/2011 11:43
Những thông tin đáng chú ý ngày 27/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 17/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1936/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Thống Nhất được niêm yết 8.200.000 cổ phiếu trên HSX. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định.

* Ngày 26/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM có công văn số 1982/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty cổ phiếu Khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HSX) về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2011/NQ-Hội đồng Quản trị ngày 26/9/2011 về việc bổ nhiệm nhân sự và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2011/NQ-Hội đồng Quản trị ngày 24/8/2011 về việc giải thể chi nhánh Công ty cổ phiếu Khoáng Sản Bình Thuận Hamico tại Đồng Nai.

* Ngày 27/10/2011, 14.000.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu phát hành năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinafco.

* Ngày 27/10/2011, 6.900.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 783/2011/TB-SGDHCM ngày 5/9/2011.

* Từ ngày 26/8/2011 - 24/10/2011, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, đã mua 5.780 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, nguyên nhân không  mua bán hết là do giá cổ phiếu trên thị trường biến động, không phù hợp với nhu cầu đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.354.550 cổ phiếu, chiếm 5,7% số cổ phiếu hiện đang lưu hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/11/2011 - 1/1/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.354.550 cổ phiếu, chiếm 5,7% số cổ phiếu hiện đang lưu hành, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/10/2011 - 27/11/2011, ông Trịnh Xuân Nhâm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) đăng ký bán 10.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 91.725 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 23/8/2011 - 23/10/2011, ông Hoàng Anh Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HSX) đăng ký mua 24.000 cổ phiếu, đã mua 3.510 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.510 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 1/11/2011 - 30/12/2011, ông Hoàng Anh Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HSX) đăng ký mua 19.490 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 30.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vạn phát hưng (mã VPH-HSX) công bố  đã chuyển nhượng hết 240.000 cổ phần tại công ty thành viên là Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh với tổng giá trị chuyển nhượng là 2,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2011 đến ngày 22/11/2011.

* Từ ngày 13/10/2011 - 23/10/2011, ông Trần Nguyên Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HSX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 25.002 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 30/11/2011, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) thông báo bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán TMT thay cho bà Nguyễn Thanh Nga, kể từ ngày 24/10.

* Ngày 8/12/2011, Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (mã TRI-HSX) tổng hợp việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TRI. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3/11; ngày đăng ký cuối cùng là ngày 7/11/2011.

* Ngày 30/11/2011, ông ty cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) công bố về việc thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC-Sài Gòn, Công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/9/2011 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

* Từ ngày 28/10/2011 - 27/12/2011, ông Vũ Văn Bẩy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc  Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký mua 1.920.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 27/10/2011 - 26/12/2011, bà Dương Thị Hằng, vợ ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đăng ký bán 1.232.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 27/10/2011 - 25/11/2011, ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) đăng ký bán hết 9.100 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 27/10/2011 - 25/11/2011, bà Nguyễn Thị Huệ, em ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) đăng ký bán 4.900 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 28/10/2011 - 27/12/2011, ông Trần Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 27/10/2011 - 21/12/2011, bà Trịnh Thị Ngọc, chị ông Trịnh Văn Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đăng ký bán 24.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 27/10/2011 - 26/12/2011, ông Trương Đức Hân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đăng ký bán hết 348.700 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 20/10/2011 - 21/10/2011, ông Phạm Thế Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX) đã bán 195.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 3,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/8/2011 - 24/10/2011, ông Phạm Minh Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do thị trường chưa phù hợp với tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 70.000 cổ phiếu, chiếm 0,94% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/9/2011 - 14/10/2011, Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký bán 372.399 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá giao dịch trên thị trường trong thời gian thực hiện giao dịch quá thấp không đạt được kỳ vọng mà Công ty đề ra, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 883.799 cổ phiếu, chiếm 11,9% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/8/2011 - 17/10/2011, ông Hoàng Trung Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HSX) đăng ký bán 140.000 cổ phiếu; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, đã mua 80.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 582.900 cổ phiếu, chiếm 15,29% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/8/2011 - 21/10/2011, ông Cao Hoài Thanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 1.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.682 cổ phiếu, chiếm 0,36% vốn điều lệ.
Tags 2040 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ