Tin vắn chứng khoán ngày 7/10

Thứ sáu - 07/10/2011 11:09
Những thông tin đáng chú ý ngày 7/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 15/10/2011 - 15/1/2012, ông Đào Quang Diệu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QGC-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu theo phương thức chào bán trực tiếp trên HSX, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 42.500 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư cổ phiếu.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HSX) đăng ký mua lại 1.205.200 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu lên 2.442.400 cổ phiếu. Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

* Từ ngày 17/10/2011 - 30/12/2011, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HSX) đăng ký mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 30/6/2011. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nguyên tắc xác định giá là theo quy định tại Quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

* Từ ngày 25/10/2011 - 25/11/2011, Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua  các vấn đề liên quan đến việc Công ty Cổ phần Vincom nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl - một công ty hiện đang niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (mã VPL-HSX); thông qua các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; thông qua việc đổi tên Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết tại trụ sở Công ty Cổ phần Vincom.

* Từ ngày 25/10/2011 - 25/11/2011, Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty Cổ phần  Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom – một công ty hiện đang niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (mã VIC), có địa chỉ trụ sở tại 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinpearl.

* Ngày 31/10/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài.

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, ông Nguyễn Anh Tuấn, em bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HSX) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 66.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng công viên cá nhân.

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, ông Nguyễn Văn Hương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) đăng ký mua 120.000 cổ phiếu, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 169.350 cổ phiếu, chiếm 0,45% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cá nhân.

* Từ ngày 1/8/2011 - 1/10/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HSX) đăng ký mua 254.340 cổ phiếu, đăng ký bán 254.340 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 438.560 cổ phiếu, chiếm 5,17% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HSX) đăng ký mua 254.340 cổ phiếu, đăng ký bán 254.340 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 438.560 cổ phiếu, chiếm 5,17% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 10/10/2011 - 10/12/2011, Vietnam Property Holding (VPH), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HSX) đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.350.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/10/2011 - 31/12/2011, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HSX) đăng ký mua 1.210.260 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khối lượng giao dịch mỗi ngày theo quy định pháp luật và nếu được sự chấp thuận xin được mua tối đa không quá 10% khối lượng đăng ký sau khi nhận được sự chấp thuận của HSX. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

* Từ ngày 10/10/2011 - 9/12/2011, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 45.100 cổ phiếu, nhằm tăng khối lượng sở hữu.

* Từ ngày 8/8/2011 - 3/10/2011, bà Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) đã bán 953.608 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.000.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 5/8/2011 - 5/10/2011, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, đã mua 281.550 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường không thuận lợi, khối lượng giao dịch thấp hơn dự kiến, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 1.314.736 cổ phiếu.

* Ngày 7/9/2011, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HSX) đã mua 21.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.021.600 cổ phiếu, nhằm điều chỉnh số dư cổ phiếu của khách hàng ủy thác đầu tư.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HSX) thông báo bà Nguyễn Thị Hảo - Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 1/10.

* Từ ngày 2/8/2011 - 2/10/2011, bà Lê Thị Hoa, mẹ ông Trần Long Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI-HSX) đăng ký mua 27.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do biến động giá trên thị trường không phù hợp để đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 34.163 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) thông báo tính đến ngày 30/9/2011, công ty hiện đang nắm giữ 228.716 cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HSX) thông báo kể từ ngày 4/10, ông Đoàn Quang Vinh thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm ông Trần Đức Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty.

* Từ ngày 12/8/2011 - 4/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đã mua 2.158.940 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.500.000 cổ phiếu, chiếm 9,98% vốn điều lệ, nhằm đầu tư vào cổ phiếu CII.

* Dự kiến ngày 31/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 và quyết định đầu tư các dự án của Công ty tại dự án Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - quận Hoàng Mai, Hà Nội và dự án Đông Thăng Long - Tp. HCM; thông qua tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Toà nhà HANEL-HUD3 và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể, thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến các dự án như phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

* Từ ngày 1/8/2011 - 1/10/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HSX) đăng ký mua 254.340 cổ phiếu, đăng ký bán 254.340 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 438.560 cổ phiếu, chiếm 5,17% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 16/9/2011 - 29/9/2011, ông Shen San Yi  - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã YTA-HSX) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 76.941 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ.

* Từ ngày 9/8/2011 - 29/9/2011, ông Đàm Xuân Trọng - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO-HSX) đã mua 35.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 241.640 cổ phiếu, chiếm 0,3% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cá nhân.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La rút hồ sơ đăng ký niêm yết  do theo kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty thông qua ngày 26/4/2011, Công ty đang triển khai thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng. Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và sẽ làm thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký niêm yết. Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) được niêm yết bổ sung  1.039.995 cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 10.399.950.000 đồng.

* Ngày 7/10/2011, 375.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (mã KTT-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 3.750.000.000 đồng.

* Từ ngày 11/10/2011 - 9/12/2011, ông Lưu Huy Hồng Phúc, cha ông Lưu Huy Biên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng sở hữu.

* Từ ngày 10/8/2011 - 3/10/2011, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 43.529 cổ phiếu, chiếm 1,09% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/10/2011 - 9/12/2011, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 6/10/2011 - 5/12/2011, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu, tăng thanh khoản.

* Từ ngày 5/8/2011 - 30/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu; đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã bán 390.600 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 644.185 cổ phiếu, chiếm 5,86% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/10/2011 - 5/12/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) chấp thuận đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của ông La Vĩnh Nhơn kể từ ngày 5/9/2011.

* Từ ngày 27/9/2011 - 3/10/2011, ông Phạm Hồng Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đã bán hết 12.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) thông báo ông Lục Tiến Đức - Phó tổng giám đốc là người được công ty ủy quyền làm Người công bố thông tin của công ty.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (mã ALV-HNX) thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức lần 3 được điều chỉnh sang ngày 4/10 thay vì ngày 30/9/2011 do công ty vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức như thời gian đã thông báo.

* Ngày 30/9/2011, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) đăng ký mua 280.000 cổ phiếu, đã mua 278.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 950.000 cổ phiếu, chiếm 15,15% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) thông báo ông Trần Đạo Đức, Phó Giám đốc Công ty là người công bố thông tin của công ty thay cho ông Dương Thành Tín,  kể từ ngày 3/10/2011.

* Từ ngày 30/9/2011 - 3/10/2011, bà Dương Thị Thu Trang - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.000 cổ phiếu.
Tags 1244 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ