9 tháng, VNM lãi hợp nhất đạt hơn 3.176 tỷ đồng

Thứ năm - 27/10/2011 11:45
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.
Theo đó, trong quý 3, doanh thu của của VNM đạt 5.696,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.673 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.202,4 tỷ đồng;

Quý 3, lỗ trong liên doanh là 7,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.258 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.062,5 tỷ đồng, EPS đạt 2.866 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VNM đạt 15.980 tỷ đồng; lỗ trong công ty liên doanh là hơn 11 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước -135,7 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.752,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.176,1 tỷ đồng, EPS đạt 8.767 đồng.

Đang chú ý là tính đến ngày 30/9/2011, tiền và tương đương tiền của VNM tăng đột biến từ 263,4 tỷ đồng từ đầu năm lên đến 1.986 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.092 tỷ đồng xuống còn 1.216 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 1.036 tỷ đồng xuống còn 783,6 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng từ 1.124,8 tỷ đồng lên 2.176,5 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng từ 2.351,3 tỷ đồng lên 3.469,3 tỷ đồng.

Công ty còn có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.909 tỷ đồng từ đầu năm lên tới 3.572 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty này đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 20.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.586 tỷ đồng, cổ tức 30%. Như vậy, kết thúc 9 tháng, VNM đã hoàn thành 77,7% kế hoạch doanh thu và 88,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tags 1628 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ