KLS và VIX báo lãi trong quý 3/2011

Thứ hai - 17/10/2011 11:27
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) thông báo báo cáo tài chính quý 3/2011 và 9 tháng năm 2011.
Theo đó, riêng quý 3, doanh thu quý 3 của KLS đạt 96 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 1,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động từ vấn đạt 1,9 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 89,3 tỷ đồng.

Trong quý 3, lợi nhuận gộp đạt 58,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 53,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 53,7 tỷ đồng, EPS đạt 265,41 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của KLS đạt 296,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 139,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 139,3 tỷ đồng, EPS đạt 688,5 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt gần 2.540 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 2.453,6 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt 1.609 tỷ đồng; trong đó, các khoản tương đương tiền là hơn 1.521 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có giá trị 252,8 tỷ đồng (giá gốc 358,3 tỷ và dự phòng 105,5 tỷ đồng). Đầu tư dài hạn là 246 tỷ đồng và không có dự phòng.

KLS cho biết, quý 3/2011, công ty lãi 53,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2010 (-193 tỷ đồng) là do trong quý 3/2011 công ty tiếp tục thực hiện chính sách bảo toàn vốn, đẩy mạnh hoạt động nguồn vốn.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX) công bố doanh thu quý 3/2011 đạt 21,2 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 530 triệu, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn và doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 212 triệu đồng; doanh thu khác đạt 9,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý 3 đạt 11 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 7,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng, EPS đạt 181 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VIX đạt 30,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 25,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 9,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,1 tỷ đồng, EPS đạt 203 đồng.

Tính đến ngày 30/9, khoản tiền mặt và tương đương tiền là 191 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng so với đầu năm (43 tỷ đồng). Trong khi đó, các khoản đầu tư ngắn hạn là gần 53 tỷ đồng, giảm 134 tỷ đồng so với hồi đầu năm (185 tỷ đồng).

VIX cho biết trong quý 3/2011 công ty lãi 5,4 tỷ đồng, giảm 35,56% so với cùng kỳ năm trước (15,2 tỷ đồng) là do thị trường năm nay không tốt bằng năm trước nên lợi nhuận của công ty có sự biến động.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng; doanh thu đạt 97,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 60 tỷ và 45 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.500 đồng.
Tags 1384 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ