Quý 3, công ty mẹ BMI lỗ hơn 561 triệu đồng

Thứ hai - 31/10/2011 11:19
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011 của công ty mẹ.
Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 3/2011 đạt 405,2 tỷ đồng, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước (367 tỷ đồng); Tổng chi trực tiếp kinh doanh bảo hiểm đạt 282,1 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước (256,8 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 4,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 9,5 tỷ đồng, bằng 46,4% so với cùng kỳ năm trước (20,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lỗ 561 triệu đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 17,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.225,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ hơn 1 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt xấp xỉ 107 tỷ và 90 tỷ đồng.

BMI cho biết, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm, tổng chi trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, chi phí quản lý tăng là do kinh doanh khó khăn, lạm pháp tăng, giá cả tăng...

Lợi nhuận thuần từ hoạt đôngg kinh doanh bảo hiểm -4,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 107 triệu đồng) là do tốc độ tăng chi phí cao hơn doanh thu; lợi nhuận hoạt động tài chính giảm hơn 31,3% so với cùng kỳ là do công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư tăng dẫn đến chi phí hoạt động tài chính tăng cao;

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm do lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 lỗ là do thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lũy kế tăng.

Năm 2011, BMI thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như: Tổng doanh thu đạt 2.661 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.155 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 190 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 316 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng và có lãi về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.
Tags 1888 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ