Quý 4/2011, SD9 ước lãi hơn 30 tỷ đồng

Thứ ba - 11/10/2011 09:51
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2011.
Theo đó, trong quý 3, tổng giá trị sản xuất của SD9 đạt 184,2 tỷ đồng, doanh thu đạt 171,7 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch quý 3 (228,6 tỷ đồng) lợi nhuận đạt 7,62 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch lợi nhuận quý 3 (21 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2011, tổng giá trị sản xuất doanh doanh của SD9 ước đạt 651,2 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm (750 tỷ đồng); doanh thu ước đạt 495,8 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm (750 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 30,5 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm 2011 (80 tỷ đồng).

Quý 4/2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất doanh doanh đạt 160 tỷ đồng; doanh thu đạt 253,45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30,3 tỷ đồng lợi nhuận; tổng giá trị đầu tư quý 4 là 18,75 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đề ra kế hoạch lợi nhuận cho quý 4 gần bằng ước thực hiện 9 tháng năm 2011.
Tags 1160 n/a

Nguồn tin: Hà Liên - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ