Tin vắn chứng khoán ngày 12/10

Thứ tư - 12/10/2011 10:45
Những thông tin đáng chú ý ngày 12/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 10/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 154/2011/QĐ-SGDHCM về việc cảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) do công ty này liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin tại khoản 1.1 mục II, khoản 1.2 và 1.3 mục IV tại thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính.

* Ngày 12/10/2011, 4.094.860 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 715/2011/TB-SGDHCM ngày 4/8/2011.

* Từ ngày 5/8/2011 - 5/10/2011, ông Nguyễn Văn Mạnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã bán 181.600 cổ phiếu, đã mua 2.230 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.375.570 cổ phiếu, chiếm 9,74% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/10/2011 - 14/12/2011, ông Nguyễn Văn Mạnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.375.570 cổ phiếu, chiếm 9,74% vốn điều lệ, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 15/10/2011 - 15/12/2011, ông Nguyễn Bắc Sơn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HSX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD-HSX) công bố Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II (công ty con) đã đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/4/2011 với mức vốn là gần 83 tỷ đồng, số vốn góp của Công ty Mẹ (CAD) là 40,866 tỷ đồng, nâng tỷ lệ vốn góp là 49,24% (tỷ lệ của là 51%).

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2010 và Báo cáo bán niên năm 2011 trong tháng 10 do hiện công ty đang chờ Công ty TNHH BDO về kết quả kiểm toán năm 2010.

* Tính đến ngày 6/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam-VF1 (mã VFMVF1-HSX) là 15.828 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) là 8.415 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) là 7.761 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) là 6.751 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 6/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) là 6.343 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Từ ngày 10/8/2011 - 8/10/2011, ông Lê Trí Tài - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/9/2011 - 30/9/2011, bà Đào Thị Hồng Vân, con ông Đào Hữu Khanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HSX) đã mua 2.740 cổ phiếu, nhằm đầu tư cổ phiếu.

* Ngày 60/10/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (mã DCT-HSX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 159.025 cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/7/2011 - 6/8/2011, bà Võ Ánh Thu, em ông Võ Hồng Trung - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HSX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 26.866 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

* Từ ngày 1/7/2011 - 7/10/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đã mua 255.550 cổ phiếu, đã bán 2.880 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.616.050 cổ phiếu, chiếm 10,48% vốn điều lệ.

* Ngày 25/8/2011, ông Nguyễn Khải Hoàn - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) đã bán 10.340 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 493 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Ngày 21/11/2011, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX) được niêm yết bổ sung 2.183.537 cổ phiếu trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 21.835.370.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) công bố bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Sinh Thắng - Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Duy Hùng.

* Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) công bố chuyển trụ sở Công ty về 214-216-218 Lý Long Tường, Mỹ Kim 3, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM và bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Thắng - Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật thay cho ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc, kể từ ngày 1/10/2011.

* Từ ngày 22/8/2011 - 7/10/2011, bà Ma Thị Nghiệm - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do chuyển đổi mục đích sử dụng tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.500 cổ phiếu, chiếm 0,1% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) công bố miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Thái Sỹ Oai, kể từ ngày 6/10/2011.

* Ngày 29/9/2011, bà Đỗ Thị Chín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp. HCM (mã SAP-HNX) đã mua 102.000 cổ phiếu, chiếm 7,93% vốn điều lệ.

* Ngày 15/12/2011, Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Từ ngày 11/8/2011 - 10/10/2011, ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 9.800 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do giao dịch không thành công, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 51.400 cổ phiếu, chiếm 1,71% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/8/2011 - 10/10/2011, ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 49.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 210.600 cổ phiếu, chiếm 7,02% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/8/2011 - 22/9/2011, ông Đặng Như Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 33.300 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là khối lượng giao dịch thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 193.970 cổ phiếu, chiếm 2,36% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HNX) thông báo ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2011 để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:3 (100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

* Từ ngày 4/10/2011 - 6/10/2011, ông Nguyễn Quốc Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) đã bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.414 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/8/2011 - 5/10/2011, ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 103.753 cổ phiếu, chiếm 3,46% vốn điều lệ.

* Ngày 4/11/2011, Công ty Cổ phần dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 6 cổ phiếu mới).

* Ngày 1/11/2011, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết nhằm điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 
* Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) thông báo ông Mạc Thanh Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang kể từ ngày 1/8/2011.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần CMS Thành Đông - phố cộng Hòa, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với tư cách là cổ đông sáng lập theo phương thức CMS góp 7,65 tỷ đồng bằng tiền, chiếm 51% vốn điều lệ của CMS Thành Đông.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Phạm Minh Phúc là người đại diện quản lý phần vốn góp của CMS trong CMS Thành Đông có giá trị 3,75 tỷ đồng, tương đương 375.000 cổ phiếu, chiếm 25% vốn điều lệ của CMS Thành Đông; ông Kim Ngọc Nhân là người đại diện quản lý phần vốn góp của CMS trong CMS Thành Đông có giá trị 1,95 tỷ đồng, tương đương 195.000 cổ phiếu, chiếm 13% vốn điều lệ của CMS Thành Đông và ông Nguyễn Đức Phong là người đại diện quản lý phần vốn góp của CMS trong CMS Thành Đông có giá trị 1,95 tỷ đồng, tương đương 195.000 cổ phiếu, chiếm 13% vốn điều lệ của CMS Thành Đông.
Tags 1218 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ