Tin vắn chứng khoán ngày 14/10

Thứ sáu - 14/10/2011 11:03
Những thông tin đáng chú ý ngày 14/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 24/10/2011 - 31/12/2011, bà Trương Thị Thanh Hương , vợ ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 24/10/2011 - 31/12/2011, ông Lê Kông Sơn, cha ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) đăng ký bán hết 380.697 cổ phiếu, nhằm sửa chữa nhà và chi dùng gia đình.

* Từ ngày 12/8/2011 - 10/10/2011, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán 2.500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu, đã bán 580.800 cổ phiếu, đã mua 54.390 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do thị trường biến động nên nhà đầu tư thay đổi kế hoạch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.857.876 cổ phiếu, chiếm 5,858% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 18/10/2011 - 29/11/2011, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.857.876 cổ phiếu, chiếm 5,858%, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 17/10/2011 - 30/11/2011, Nguyễn Tiến Hiệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị; Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.129 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Từ ngày 17/10/2011 - 17/11/2011, bà Chu Thị Thanh Vân - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HSX) đăng ký bán hết 2.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu ra thị trường.

* Từ ngày 17/10/2011 - 17/12/2011, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, tổ chức có liên quan đến đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đăng ký bán hết 94.218 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn đầu tư.

* Từ ngày 17/10/2011 - 16/12/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HSX) đăng ký mua 1.987.240 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 13.729.300 cổ phiếu, chiếm 20%.

* Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) phát hành 490.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng cho cán bộ công nhân viên được phân bổ theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê chuẩn. Số cổ phiếu cán bộ không mua hết sẽ được bán cho cán bộ công nhiên khác có thêm trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 1/11/2011 - 31/11/2011. Thời điểm dự kiến niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm cho người lao động tại HSX là quý 4/2011.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (mã PGS-HSX) thông báo hủy phương án phát hành 960.241 cổ phần thưo chương trình lựa chọn lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

* Ngày 15/11/2011, Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (mã KHP-HSX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Từ ngày 10/8/2011 - 10/10/2011, bà Phan Thị Lan Hương - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 28.410 cổ phiếu, nhận 36.482 cổ phiếu thưởng. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường biến động, giá khôn phù hợp với mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 429.811 cổ phiếu, chiếm 4,24% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/8/2011 - 12/10/2011, bà Phạm Thị Sum - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.00 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu giảm sâu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 121.000 cổ phiếu, chiếm 0,653%, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Ngày 6/10/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thành Thành công, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đã bán 1.215.183 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 422.820 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/9/2011 - 11/10/2011, Dragon Capital Vietnam Mother Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HSX) đã bán 5.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 11.088.000 cổ phiếu, chiếm 4,04% vốn điều lệ, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 26/9/2011 - 5/10/2011, bà Võ Thị Hà Quyên - thành viên Hội đồng Quản trị, em ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đã bán hết 80.620 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư.

* Từ ngày 26/9/2011 - 5/10/2011, bà Phạm Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng Quản trị, em ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đã bán hết 526.550 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư.

* Từ ngày 26/9/2011 - 5/10/2011, ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đã bán hết 260.830 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư.

* Từ ngày 23/9/2011 - 7/10/2011, ông Đặng Ngọc Hồ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đã mua 291.690 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.294.440 cổ phiếu, chiếm 9,25% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HSX) thông báo ông Đỗ Quốc Công là người được công ty ủy quyền làm Nhân viên Công bố thông tin của công ty, kể từ ngày 12/10.

* Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD-HSX) miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Trần Minh Hoàng; bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc xí nghiệp Chế biến Thủy sản xuất nhập khẩu Nam Long đối với ông Đặng Văn Suôi, kể từ ngày 12/10.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HSX) ông Nguyễn Văn Tương - Phó tổng giám đốc HT1 kiêm Phó tổng giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương, thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc HT1, kể từ ngày 10/10.

* Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HSX) thông báo VST đóng 1 tàu hàng rời trọng tải 56.200 DWT tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Theo kế hoạch tàu được bàn giao vào tháng 12/2012. Ngoài ra, công ty cũng đóng mới 2 tàu bách hóa trọng tải 17.500 DWT tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng. Hai tàu dự kiến lần lượt bàn giao vào tháng 12/2011 và 12/2012. Quyết định này nằm trong chương trình tiếp nhận 20 tàu đang đóng dở dang tại các nhà máy thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) theo chỉ đạo của Chính phủ.

* Ngày 14/10/2011, 194.250 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HSX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.942.500.000 đồng.

* Từ ngày 17/10/2011 - 16/12/2011, ông Đinh Cưu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 14/10/2011 - 13/12/2011, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 24.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 30/9/2011 - 10/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HNX) đã bán 60.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 14/11/2011, Công ty Cổ phần Lilama 7 (mã LM7-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 6% (1 cổ phần được nhận 600 đồng).

* Ngày 7/10/2011, ông Lê Đức Thắng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) đã mua 126.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 187.700 cổ phiếu, chiếm 5,476075%.

* Ngày 10/11/2011, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) sẽ trả cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng); đợt 2 nhận 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng) vào ngày 30/12/2011.

* Từ ngày 12/9/2011 - 10/10/2011, ông Nguyễn Phi Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 400 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do tình hình thị trường không tốt, giá cổ phiếu không đạt được kỳ vọng của cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 229.121 cổ phiếu, chiếm 0,65% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/8/2011 - 10/10/2011, ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua do giá cổ phiếu tăng so với mức kì vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.300 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

* Ngày 1/11/2011,  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Từ ngày 31/8/2011 - 20/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đã mua 395 cổ phiếu, đã bán 10.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 43.921 cổ phiếu, nhằm mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và sửa lỗi giao dịch ngày 31/8/2011.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) công bố ông Nguyễn Đình Sinh không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị của cCông ty, kể từ ngày 9/10/2011.

* Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) thông báo ông Phan Anh Quân - Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phụ trách công bố thông tin trên website là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Duy Trung, kể từ ngày 20/10/2011.
Tags 1168 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ