Tin vắn chứng khoán ngày 18/10

Thứ ba - 18/10/2011 11:53
Những thông tin đáng chú ý ngày 18/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 20/10/2011 - 20/12/2011, Lotus - Mekong River Equity Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HSX) đăng ký mua không quá 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.960.182 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 5/9/2011 - 6/9/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đăng ký mua 5.426.275 cổ phiếu, đã mua 131.380 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 8.573.489 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PNJ.

* Từ ngày 20/10/2011 - 20/12/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đăng ký mua 5.426.275 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 8.999.764 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PNJ.

* Từ ngày 20/10/2011 - 20/12/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC), cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.697.254 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 20/10/2011 - 20/12/2011, ông Lê Quang Chính  - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 180.718 cổ phiếu, nhằm thay đổi cơ cấu đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 21/11/2011, ông Ngô Hữu Hoàn - thành viên Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 175.166 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 20/10/2011 - 20/12/2011, ông Nguyễn Ngọc Lễ, con ông Nguyễn Ngọc Xuân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC-HSX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/12/2011, ông Trần Quốc Hưng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HSX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 11.840 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/12/2011, VI (Vietnam Investments) Fund II, LP, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 795.920 cổ phiếu, chiếm 0,80% vốn điều lệ, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 15/8/2011 - 14/10/2011, ông Lâm Hoàng Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 101.670 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do mức giá mong đợi thấp hơn số lượng đã đăng ký mua, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 740.124 cổ phiếu, chiếm 3,09% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 19/10/2011 - 19/12/2011, ông Lâm Hoàng Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâg số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 940.124 cổ phiếu, chiếm 3,93% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HSX) công bố ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam và ông Nguyễn Tùng Dương - chuyên viên Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam không còn là đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, kể từ ngày 17/10/2011.

* Từ ngày 21/9/2011 - 13/10/2011, bà Võ Thị Vân Anh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữl ên 37.009 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 18/8/2011 - 12/10/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đăng ký mua 1.360.720 cổ phiếu, đã mua 153.540 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá thị trường chưa đạt mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.842.300 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HSX) bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm giữ chức Phó tổng giám đốc ASM, kể từ ngày 17/10.

* Ngày 11/10/2011, The Caravel Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã PNC-HSX) đã bán 6.840 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 486.400 cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ.

* Ngày 24/10/2011  là ngày giao dịch không hưởng quyền, 26/10 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành 1.562.491 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HSX) với tỷ lệ 5% (100 cổ phiếu cũ nhận 5 cổ phiếu mới).

* Tháng 11/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) sẽ trả cổ tức đợt 3/2011 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Từ ngày 12/8/2011 - 11/10/2011, ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đã mua 93.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.257.620 cổ phiếu, chiếm 26,56% vốn điều lệ, nhằm tăng số lượng cổ phiếu.

* Từ ngày 19/10/2011 - 26/10/2011, ông Đặng Ngọc Hồ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữl ên 1.394.440 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HSX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối vứi và Tạ Thị Thanh Thủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 17/10/2011.

* Từ ngày 16/8/2011 - 14/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Đất Phương Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ và đồng thời là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HSX) đăng ký mua 2.200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.200.000 cổ phiếu, chiếm 7,40% vốn điều lệ, đã mua 661.310 cổ phiếu, đã bán 0. Nguyên nhân không mua bán hết là do yếu tố thị trường, giá cổ phiếu không thuận lợi nên không mua, bán với số lượng như đã đăng ký, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.869.380 cổ phiếu, chiếm 9,65% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HSX) thông báo ông Nguyễn Anh Hào thôi nhiệm vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 15/10/2011.

*  Từ ngày 15/8/2011 - 14/10/2011, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HSX) đăng ký mua 594.920 cổ phiếu, đã mua 7.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.219.888 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 2/10/2011 - 2/12/2011, Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HSX) đã bán 748.530 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/10/2011 - 16/12/2011, bà  Trần Thị Anh Thi, vợ ông Trần Đình Nhân Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Miền trung (mã SEB-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 24/10/2011 - 23/1/2012, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên sàn. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ quỹ đầu tư phát triển.  Nguyên tắc xác định giá từ 10.000 đồng/cổ phiếu trở xuống.

* Từ ngày 19/10/2011 - 15/12/2011, ông Nguyễn Phi Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/10/2011 - 16/12/2011, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) đăng ký mua 965.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Võ Văn Tập - Giám đốc trung tâm thí nghiệp điện giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 15/10.

* Dự kiến 26/10/2011 - 3/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát (mã HPR-HNX) xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát - 77-79AA, Nguyễn Văn Cừ, Phương An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

* Từ ngày 15/9/2011 - 14/10/2011, ông Hứa Ngọc Chính - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao cấp (mã MCC-HNX) đăng ký bán 11.000 cổ phiếu, đã bán 500 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do giá cổ phiếu không đạt được như kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.957 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/8/2011 - 12/10/2011, ông Đinh Đức Hiển - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 430.586 cổ phiếu, chiếm 2,33% vốn điều lệ.

* Dự kiến tháng 11/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng), Thời gian thực hiện là ngày 15/12/2011.

* Từ ngày 4/7/2011 - 4/10/2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký mua 445.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá thị trường tại thời điểm đăng ký giao dịch không phù hợp, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.
Tags 1913 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ