Tin vắn chứng khoán ngày 31/10

Thứ hai - 31/10/2011 11:13
Những thông tin đáng chú ý ngày 31/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 27/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1999/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc lần 2 cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với số lượng niêm yết 20.312.038 cổ phiếu trên HSX. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu.

* Ngày 27/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 162/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành với mã chứng khoán là BRC được niêm yết 8.249.998 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 82.499.980.000 đồng.

* Từ ngày 2/11/2011 - 12/11/2011, Sacombank, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) đăng ký bán 48.130.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 13.870.000 cổ phiếu, chiếm 10,95% vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 28/10/2011, ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 510.900 cổ phiếu, trong đó có 10.900 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,68% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CII.

* Từ ngày 2/11/2011 - 2/1/2012, ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.010.900 cổ phiếu, chiếm 1,35% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CII.

* Từ ngày 2/11/2011 - 30/12/2011, ông Phạm Vĩnh Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã PNC-HSX) đăng ký bán hết 147.150 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 2/11/2011 - 2/1/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) đăng ký bán hết 13.000.000 cổ phiếu, chiếm 9,16% vốn điều lệ, nhằm tự doanh chứng khoán.

* Từ ngày 28/9/2011 - 28/10/2011, ông Trịnh Hữu Minh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đã mua 39.980 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 507.951 cổ phiếu, chiếm 5,15% vốn điều lệ.

* Từ ngày 2/11/2011 - 30/12/2011, ông Trịnh Hữu Minh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 607.951 cổ phiếu, chiếm 6,17% vốn điều lệ.

* Ngày 28/10/2011, ông Trịnh Hữu Minh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đã mua 39.980 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 507.951 cổ phiếu.

* Ngày 27/10/2011, ông Nguyễn Quý, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 534.411 cổ phiếu, chiếm 5,43% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HSX) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 28/10/2011.

* Tháng 11/2011, Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Tháng 12/2011, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/12/2011, Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HSX) trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:2 (10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

* Công ty Cổ phần VINPEARL (mã VPL-HSX) công bố ông Phạm Nhật Vượng rút tên khỏi danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 28/10/2011.

* Từ ngày 26/8/2011 - 26/10/2011, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đã bán 682.310 cổ phiếu, đã mua 153.230 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do thị trường biến động, không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.822.427 cổ phiếu, chiếm 4,91% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Ngày 26/10/2011, Ochid Fund Private Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) đã mua 4.323.770 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.014.180 cổ phiếu, chiếm 6,94% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/7/2011 - 3/9/2011, ông Vương Minh Sơn - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HSX) đăng ký bán 23.210 cổ phiếu, nhưng không bán do đã chủ động được tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 23.210 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Từ ngày 31/10/2011 - 26/12/2011, ông Bùi Đăng Hòa - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) đăng ký bán 10.500 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư.

* Dự kiến từ ngày 18/11/2011 - 30/11/2011, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc niêm yết bổ sung 1.044.350 cổ phiếu mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 1/11/2011 - 30/11/2011, ông Nguyễn Thanh Hoàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 22/8/2011 - 21/10/2011, ông Mai Xuân Ngoạt - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 9.300 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do chưa đạt được giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 37.100 cổ phiếu, chiếm 0,62% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/11/2011 - 30/12/2011, ông Mai Xuân Ngoạt - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) đăng ký mua 700 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 3/11/2011 - 2/1/2012, ông Vũ Thái Huyền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 20/9/2011 - 20/10/2011, ông Hà Văn Choang - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, đã bán 5.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do giá giao dịch trên thị trường trong thời gian thực hiện giao dịch quá thấp không đạt được kỳ vọng đề ra, số cổ phiếu nắm giữ còn 26.000 cổ phiếu, chiếm 1,04% vốn điều lệ.           

* Từ ngày 27/10/2011 - 26/12/2011, ông Hà Văn Choang -  Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 18/11/2011 - 2/12/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ  (mã TKC-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức đợt 2 năm 2010 cho cổ đông tại Sở Giao dịch Chứng khoán; thông qua thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do tăng vốn điều lệ.

* Ngày 30/11/2011, Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều nhằm thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

* Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX) đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn cho Công ty TNHH MTV Alta - Tân Đức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011.

* Từ ngày 16/9/2011 - 14/10/2011, bà Phan Thị Kim Xuyến, chị ông Phan Văn Khích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (mã MAX-HNX) đăng ký bán 280.000 cổ phiếu, đăng ký mua 280.000 cổ phiếu, đã bán 280.000 cổ phiếu, đã mua 1.200 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 9.100 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) thông báo bà Tạ Thị Tuyết Lan là người công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2011, thay cho bà Nguyễn Thị Tố Trinh.

* Công ty Cổ phần Đại ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) bầu bà Dương Thị Thu Trang làm Trưởng Ban kiểm soát công ty.

* Ngày 26/10/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đã bán 110.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 534.185 cổ phiếu, chiếm 4,86% vốn điều lệ, và không còn là cổ đông lớn của PHC.

* Từ ngày 20/9/2011 - 17/10/2011, ông Phan Văn Ích, anh ông Phan Văn Khích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (mã MAX-HNX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, đã bán 600.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 95.000 cổ phiếu, chiếm 1,32% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/9/2011 - 26/10/2011, ông Bùi Đình Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 160.400 cổ phiếu, chiếm 1,34% vốn điều lệ.
Tags 2046 n/a

Tác giả bài viết: Hà Anh - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ