»

Bản tin Thương Mại 247

Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.

Giao dịch nội gián có thể ngồi tù

Giao dịch nội gián có thể ngồi tù

Dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đang được Quốc hội khóa XII thảo luận. Dự luật đã bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

“Chặn” nguy cơ pha loãng cổ phiếu

“Chặn” nguy cơ pha loãng cổ phiếu

Dưới áp lực về vốn trong những tháng cuối năm, khi lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn ở mức cao, nhiều DN đã chuyển hướng phát hành thêm cổ phiếu. Nhưng hành động này đang tạo nên nguy cơ pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường.

Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận tiền giao dịch

Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận tiền giao dịch

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư.

SSC tiếp tục đề nghị tách tiền gửi của nhà đầu tư

Ngày 17/9, UBCKNN (SSC) đã có 2 công văn đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng và phải báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 25/9.