9 tháng, NNC vượt 6,1% kế hoạch lợi nhuận năm

Thứ sáu - 14/10/2011 11:08
Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 9 tháng năm 2011 và kế hoạch kinh doanh trong quý 4/2011.
Theo đó, riêng quý 3, NNC khai thác được gần 553,500 m3 đá, tiêu thụ được hơn 500.000 m3 đá, doanh thu tiêu thụ trong quý 3 đạt 78,48 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 28,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, NNC khai thác được gần 1,5 triệu m3 đá, tiêu thụ được gần 1,4 triệu m3 đá. Doanh thu thuần đạt 214,3 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 84,63 tỷ đồng, vượt 6,1% kế hoạch năm.

Quý 4/2011, NNC đặt kế hoạch với doanh thu đạt 93,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt và 32 tỷ đồng.

Trước đó, NNC thông báo nhận chuyển nhượng 4.673m2 đất từ bà Ao Thị Sáu với đơn giá chuyển nhượng là 910.000 đồng/m2 tại mỏ Đá Núi Nhỏ để mở rộng sản xuất.
Năm 2011, NNC thông qua kế hoạch kinh doanh với khai thác và tiêu thụ đá đạt 1,9 triệu m3; doanh thu đạt 259,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 79,76 tỷ đồng.
Tags 1718 n/a

Nguồn tin: Hà Anh - VnEconomy

Những tin cũ